Kategorier
Trappstädning

Korrekt trappstädning ger bättre grannsämja

Det man kan säga gällande grannsämja är en god sådan till störst del beror på personkemi mellan de personer som bor i fastigheten. Det vill säga; passar man ihop som människor så har man också en bättre chans till en trevligare gemenskap. Naturligtvis spelar även saker som ålder, intressen och annat in i detta också och utöver dessa saker så kan vi även nämna att den bostadsrättsförening man tillhör även den har ett ansvar.

Ett ansvar som handlar om skötsel av fastigheterna och som man som boende inte märker av. Att man inte märker av detta är dock i det här fallet något bra – för om det börjar synas; ja, då finns det alltid en risk för konflikt och en sämre grannsämja. Menas här: allt ifrån snöskottning, sophämtning, gräsklippning och trappstädning är något man tar för givet och inte tänker på – förutsatt att det fungerar.

Märker man dock att exempelvis trappstädning börjar misskötas och där trapphuset man delar med sina grannar är smutsigt och direkt ohygieniskt så kan detta skapa misstro gentemot grannarna. Det vill säga; man skyller smutsen på sina grannar istället för att konstatera att styrelsen för sin bostadsrättsförening valt fel städfirma och att ansvaret ligger hos dem. Trappstädning och annan daglig skötsel är viktigare än vad man tror för trivseln och ser man här till en större bostadsrättsförening i Stockholm och boende i en sådan fastighet så blir trappstädning – korrekt sådan – än mer viktig.

Bor man så pass många som man kan göra i en sådan fastighet så kommer man att se att det är omöjligt att trivas med alla sina grannar – vi är alla olika, vi har olika syn på saker och ting och vi kommer från olika ställen och tidsepoker: olikheterna till trots så ska det alltid finnas en respekt för varandra och den respekten riskeras att bli mindre om denna trappstädning sköts på ett dåligt sätt.

Kort sagt, det blir plötsligt lätt att skylla smutsen på någon, man kan börja peka finger åt småbarnsföräldrar och deras barnvagnar och man kan börja skriva de arga lappar som ofta ses i fastigheter där grannsämjan inte är på topp.

Välj rätt städfirma för trappstädning

Tänker man sig här en jämförelse med ett annat område i en sådan fastighet – tvättstugan – och de konflikter som ofta hör till denna så kan man också dra klara paralleller mellan denna och mellan en misskött trappstädning.

Det finns, helt enkelt, lite för mycket att förlora i trivsel om man väljer fel städfirma eller för få dagar för trappstädning och där har styrelsen för en bostadsrättsförening ett stort ansvar. Mer om trappstädning kan du läsa på denna sida: stockholmtrappstädning.se